Tallers familiars

tallers familiarsEn els tallers familiars és necessari que hi hagi el mateix nombre d’adults que de nens. A més, és necessari que els adults col·laborin amb la voluntat de participar en la construcció. Per a aconseguir acabar la cabana en un matí, hem de ser entre 4 a 10 famílies. S’ha de tenir en compte que la responsabilitat dels nens recaurà tota l’estona en els seus pares o adults de referencia. Per tant, els adults han d’estar presents tota la estona.

Per als nens és una experiència molt gratificant construir una cabana amb els seus pares. Als nens els hi costa més tenir la paciència i la constància d’estar tot un matí treballant les branques per a aconseguir fer realitat la cabana. Però es compensa amb la il·lusió que tenen per veure-la acabada i la sensació de sentir-se útils en el grup. El comportament del grup d’edats molt diferentsens, es similar al d’una tribu.

Al ser una activitat en la que no cal una condició física especial, les edats es difuminen. A vegades els nens demostren més habilitat que els adults. Això enriqueix la relació entre pares i fills, i l’autoestima dels infants.