Com ho fem?

El lloc i les persones

On i qui fem cabanes

M’adapto a les diferents necessitats del centre o l’espai. Normalment les escoles reuneixen un equip d’ajudants, entre 5 i 10 persones.

Aquests participen i aprenen la construcció de la cabana. Si no fos possible reunir un equip humà, jo m’encarregaré de portar ajudants.

Material

que necessito per construir una cabana

El dia pactat, porto tot el material necessari i dono les explicacions de les diferents tècniques per a realitzar la cabana: com flexibilitzar les branques, un nus mariner imprescindible i la manera de teixir les branques del recobriment…

També em responsabilitzo del disseny, de la viabilitat constructiva i de que el producte final sigui el que esperem.

Branques

Don trec el material per fer una cabana

En molts casos, les branques son el resultat de l’esporga d’alguna morera que ja està en el pati. D’aquesta manera, es viu més l’experiència ecològica, ja que transformem un material de rebuig en quelcom útil.

Si no és així, jo m’encarrego de portar les branques necessàries per a la realització de la cabana.

Organització de tallers

organitzar un taller de construccio de cabanes

Si ho necessites, et puc ajudar a organitzar un taller per a adults o per a famílies.

En el cas que hi hagin nens, és imprescindible que els infants tinguin un adult de referència que estigui present per a ells, així com suficients mans amb empenta per acabar la cabana en un temps raonable.