Cabana Viva

Cabana vivaLa cabana VIVA és l’evolució de la cabana Dombra. La principal diferència és que està construïda amb branques vives de salze clavades a terra i preparades perquè brotin i arrelin.

La cabana VIVA té més durabilitat que la DOMBRA ja que està viva, però requereix un terreny fèrtil, amb sol i possibilitat de reg per poder-la plantar.

El salze és un arbust de fulla caduca, així que brotarà cada any i traurà fulles. A l’estiu, l’interior serà un espai d’ombra natural i a l’hivern li cauran les fulles. A mida que vagin creixent les noves branques es podaran o integraran en la estructura de la cabana. De manera que aquesta, amb el temps, anirà creixent i fent-se més sòlida.

En construir-la, instal·lem un tub de reg enterrat per assegurar que les branques tinguin prou aigua, sobretot les primeres setmanes, per l’arrelament.

La forma i funcionalitat és la mateixa que en la cabana Dombra.