Cabana Dombra

Cabana Dombra

La cabana DOMBRA és una cabana en forma d’iglú (o Inipi) feta amb branques de morera entrellaçades.

El resultat és una construcció perible que genera un espai recollit a l’exterior. És un espai no estructurat i acollidor que estimula el joc simbòlic. S’hi desenvolupen jocs com: fer la caseta, dins i fora, fer tribu… en una estructura que, per la seva màgia, genera sensació de pau i intimitat.

En l’aspecte més pràctic, construïm una cúpula que permet posar un recobriment (tela) i que es converteix en un racó d’ombra en un pati assolellat.
La cabana esdevé un objecte de joc que es pot desplaçar i posar en el racó del pati que interessi en cada moment, ja sigui pati de terra natural o pavimentat.